آوای جام جم
موسسه فرهنگی هنری
فرناز ساعدی مدرس دف. Farnaz saeedi

فرناز ساعدي متولد 1/1/6313

از سال 1380

نزد يكي از شاگردان ارشد استاد مسعود حبيبي سركار خانم ليلي اسكندري به فراگيري دف پرداختم و با شيوه تهران در دف نوازي آشنا شدم.در سال 1382 به همراهي آموزشگاه جام جم ير نظر آقاي غلامحسيني مشغول وزن خواني و ريتم شناسي و همچنين آشنايي با شيوه عراق در دف نوازي پرداختم جذابيت و دلنشيني آواي اين ساز بزرگوار مرا به اينجا سوق داد كه در سال 1385 در آزمون برگزار شده از طرف وزارت ارشاد شركت نموده و از همان زمان مشغول تدريس در آموزشگاه جام جم شدم .كارنامه فعاليتهاي هنري در اجراهاي كنسرتهاي متعدد در تك نولزي و گروه نوازي در تهران و سهرستانها و همراهي باگروه كوبه اي گلك مي باشد.تدريس در دو شيوه عراق و تهران به منظور آشنايي هنرجويان با هر دو سبك دف نوازي شيوه تدريس اينجانب مي باشد.

فعاليت هنري اخير اينجانب همكاري با گروه دبدبه مي باشد.

 

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی سایت : ایران طراح