آوای جام جم
موسسه فرهنگی هنری
امیر زمانی Amir Zamani (آواز سنتی )

امیر زمانی متولد 1359

دارای کاردانی رشته آواز و دانشجوی کارشناسی آهنگسازی

آموزش آوازدرمحضراستادمیرزاعلی اکبرخرم قزوینی واساتیدی چون:محمدرضالطفی،لطفعلی سیلانی،پریچهرخواجه(تئوری موسیقی وسلفژ)،بهروزفخیمی(تلفیق شعروموسیقی)،امیرکامران معصومی(ریتم شناسی ووزن خوانی)

باورودبه دانشگاه موسیقی واحد46 دوره کاردانی آوازرادرمحضراساتیدی چون:شاپوررحیمی،معصومه مهرعلی وعبدالکریم پاک سیرت به پایان رساند وهم اکنون دانشجوی کارشناسی آهنگسازی میباشد.

وی ازبرگزیدگان نهایی جشنواره آوازایرج بسطامی دردوره اول میباشد.

درحال حاضرباتوجه به سابقه 15ساله درزمینه صداسازی انواع سبکهای آوازی بااستفاده ازمتدهای قدیمی ونوین متمرکزبه امرآموزش آوازمیباشد.

مواردموردنظردرآموزش آواز:تنفس صحیح(رکن اصلی خوانندگی)،صداسازی،تئوری موسیقی،ریتم خوانی،وزن شناسی،تلفیق شعروموسیقی،آموزش تصانیف وردیفهای آوازی

باتجربه چندین سال تدریس آواز

عضوکانون خوانندگان سنتی خانه موسیقی ایران

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی سایت : ایران طراح